menu
nagłówek | header | image

Kontakt

W sprawach naukowych
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
e-mail: konferencja.poznan.2020@gmail.com

W sprawach organizacyjnych
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

aktualizacja: 2023-12-06