menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

 • ​​​​​Streszczenie powinno być napisane wyłącznie w języku angielskim i zawierać:
  - tytuł pracy
  - autorów: nazwisko i pierwsza litera imienia, bez tytułów naukowych, zaznaczyć * osobę prezentującą pracę
  - afiliacja z wykorzystaniem cyfr przy autorach dla oznaczenia kilku ośrodków
 • Liczba słów w tekście streszczenia nie powinna przekroczyć 300 wyrazów.
 • Przewidywane są następujące formy udziału w wydarzeniu:
  - wystąpienie ustne
  - sesja e-posterowa (postery dostępne w formie online) - planowany jest konkurs na najlepszy poster
  - wystąpienie VOD - video-on-demand - video na życzenie - udostępnienie swojego wykładu szerokiemu gronu odbiorców poprzez przygotowanie nagrania video lub prezentacji z nagranym komentarzem (dźwiękiem)
 • Streszczenie należy przesłać za pomocą poniższego panelu.
 • E-postery prosimy nadsyłać w formie 1-slajdowej prezentacji MS PowerPoint 2016 lub nowszym, na adres e-mail sknppfump@gmail.com do dnia 01.12.2023. Rozmiar slajdu – panoramiczny (16:9), orientacja pozioma.
 • Prezentacje wykładów i komunikatów powinny zostać przygotowane w programie MS PowerPoint 2016 lub nowszym, sugeruje się przygotowanie również wersji *.pdf w celu uniknięcia ewentualnej niekompatybilności oprogramowania.

Panel zgłaszania streszczeń

(wejście do Panelu Zgłaszania Streszczeń na podstawie loginu i hasła przesłanego zwrotnie na e-mail podany podczas rejestracji)
aktualizacja: 2023-12-06