menu
nagłówek | header | image

Wstępny Program Konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji wstępnego programu

09:00-09:15
Otwarcie Konferencji, przemówienia gości
Prof. Anna Jelińska, Prof. Anna Kilanowicz-Sapota, Prof. Jan Matysiak, Prof. Zbigniew Fijałek, Prof. Włodzimierz Opoka
SESJA I
09:15-09:45
Sfałszowane leki, wyroby medyczne, suplementy diety i kosmetyki
prof. dr hab. Zbigniew Fijałek - Prezes Stowarzyszenia Stop Nielegalnym Farmaceutykom
09:55-10:25
Fentanyl - abstrakcja czy realne zagrożenie
nadkom. Piotr Woźniak - Centralne Biuro Śledcze Policji
10:25-10:45
Rola analityki farmaceutycznej w profilaktyce ochrony zdrowia
prof. dr hab. Włodzimierz Opoka - Uniwersytet Jagielloński
10:45-11:00
Dyskusja
11:00-11:15
Przerwa
SESJA II
Prowadzący: dr hab. Joanna Sikora, prof. UM, dr hab. Agata Kryczyk-Poprawa
11:15-11:30
Wielkie oszustwa w świecie medycyny laboratoryjnej - historia Elizabeth Holmes
prof. Joanna Sikora - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
11:30-11:50
Fałszerstwa w kosmetykach
dr Joanna Strumiłło, mgr Karolina Pawliczak, prof. Elżbieta Budzisz - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
11:50-12:10
Produkty z pogranicza wprowadzające w błąd konsumenta
dr Oleg Burdzenia - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
12:10-12:25
Problem sfałszowanych suplementów oraz leków okiem aptekarza
dr Dominik Żyro - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
12:25-12:40
Nieuczciwe praktyki dotyczące szybkich testów diagnostycznych
mgr Alina Niewiadomska - Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
12:40-12:50
Dyskusja
12:50-13:00
Przerwa
SESJA III
Prowadzący: dr Szymon Plewa, mgr Agnieszka Kalicka
13:00-13:15
Produkty o zafałszowanym statusie administracyjnym - studium przypadku
mec. Krzysztof Jop - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
13:15-13:30
Sfałszowane wyroby medyczne
Marcin Batory - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
13:30-13:45
Fałszerstwa dopingowe w sporcie
dr Andrzej Pokrywka - Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska Agencja Antydopingowa POLADA
13:45-14:00
Możliwości szacowania skali zażywania środków odurzających oraz pozamedycznego wykorzystania leków
dr Szymon Plewa - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
14:00-14:15
Ocena wybranych aspektów jakości sfałszowanych produktów leczniczych i suplementów diety
mgr Agnieszka Kalicka - Warszawski Uniwersytet Medyczny
14:15-14:30
Opinia biegłego w sprawach o przestępstwa farmaceutyczne
dr n. farm., prawnik - Małgorzata Kubacka - Warszawski Uniwersytet Medyczny
14:30-14:45
Dyskusja
14:45-15:00
Przerwa
SESJA IV
Prowadzący: dr hab. Paweł Ramos, prof. SUM, prof. dr hab. Jan Matysiak
15:00-15:15
Zwalczanie dopingu w sporcie za pomocą prawa karnego jako forma reakcji na niektóre zachowania dotyczące substandardowe lub sfałszowanych leków
dr hab. Michał Leciak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
15:15-15:30
Problem zafałszowań miodów odmianowych oraz wybrane metody ich wykrywania
dr hab. Paweł Ramos, prof. SUM - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
15:30-15:45
Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie czystych i sfałszowanych leków
dr Wioletta Parys - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
15:45-16:00
Tatuaż - sztuka czy zagrożenie chemiczne
dr hab. Beata Bystrowska - Uniwersytet Jagielloński
16:00-16:15
Research on the pertinent cases of counterfeit radiopharmaceuticals
prof. Imane Ghafir El Idrissi - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy
16:15-16:30
Przerwa
Sesja Młodych Naukowców
Prowadzący: dr Eliza Matuszewska, dr hab. Beata Bystrowska
16:30-16:40
Matryce niekonwencjonalne jako dopełnienie badań antydopingowych
Michalski Maciej - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
16:40-16:50
Najczęściej fałszowane leki w krajach rozwiniętych
Joanna Żandarek, Małgorzata Starek, Monika Dąbrowska - Uniwersytet Jagielloński
16:50-17:00
Jakość produktu kosmetycznego
Iwona Dymek, Anna Apola, Małgorzata Starek, Monika Dąbrowska - Uniwersytet Jagielloński
17:00-17:10
Zagrożenia płynące z kupowania suplementów diety przez Internet
Tomasz Godawski, Jakub Malkiewicz, Monika Dąbrowska, Małgorzata Starek - Uniwersytet Jagielloński
17:10-17:20
Inhalable supplements albo zdrowe papierosy elektroniczne
Mariia Data, Monika Dąbrowska, Małgorzata Starek
17:20-17:30
Suplementy diety zawierające Yerba Mate źródłem związków fenolowych i kofeiny
Elżbieta Rząsa-Duran, Katarzyna Kała, Bożena Muszyńska, Agnieszka Szewczyk, Agata Kryczyk-Poprawa - Uniwersytet Jagielloński
17:30-17:40
Sports Pharmacists in the fight against doping in elite and amateur sports
Karol Jędrejko, Bożena Muszyńska - Uniwersytet Jagielloński
17:40-18:20
Identyfikacja sfałszowanych produktów leczniczych – współpraca interdyscyplinarna a bezpieczeństwo pacjenta
SKN „Farmacja i prawo”, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:20-18:30
Rola farmaceuty w zapobieganiu wybranym przestępstwom farmaceutycznym
mgr Bogumiła Grzegórska
18:20-18:30
Zakończenie Konferencji i Pożegnanie Gości i Słuchaczy
aktualizacja: 2023-12-06